ممانعت گروه های مسلح از عبور شهروندان سوری از گذرگاه انسانی ادلب

با وجود اینکه دولت سوریه روز دوشنبه یک گذرگاه انسانی را در حومه شرقی ادلب گشود اما گروه های تروریستی مانع عبور شهروندان از این گذرگاه می شوند. به نقل از روسیا الیوم، دولت سوریه روز دوشنبه یک گذرگاه انسانی را در منطقه الترنبه واقع در نزدیکی سراقب در…

Latest News

Related articles