ممنوعیت تردد در محورهای شرقی استان اصفهان به دلیل توفان شن

، گروه استانها – مریم یاوری: وزش توفان با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت در همه محورهای استان اصفهان و به ویژه محورهای شرق استان منجر به ایجاد خسارات زیادی شد. تخریب ۲۲ منزل مسکونی، آسیب به ۵۰۰ کلُنی زنبورعسل، آسیب به صدها هکتار مزارع کشاورزی و ساعات…

Latest News

Related articles