ممنوعیت ورود خودروی غیربومی به ماهشهر/ ورودیها کنترل میشوند

، فریدون بندری پیش از ظهر امروز سهشنبه ضمن بازدید از مبادی ورودی شهرستان ماهشهر، تأکید کرد: ورود خودروهای پلاک غیربومی به ماهشهر و همچنین خروج خودروهای پلاک بومی از این شهرستان ممنوع است. وی، وضعیت کرونایی شهرستان ماهشهر را قرمز بیان کرد و افزود…

Latest News

Related articles