مهاجم سوریه بازی با ایران را از دست داد/بازگشت السوما به عربستان

، تیم ملی فوتبال سوریه برای برپایی اردوی آماده سازی و انجام یک بازی تدارکاتی در کشور بحرین به سر میبرد. سوریه پنجم فروردین با بحرین بازی میکند و سپس به ایران میآید تا روز دهم فروردین در ورزشگاه آزادی یک بازی هم با تیم ملی کشورمان انجام بدهد. «عمر…

Latest News

Related articles