مهلت نتانیاهو برای تشکیل کابینه پایان یافت

، مهلت «بنیامین نتانیاهو» برای تشکیل کابینه پایان روز سه شنبه پایان یافت و وی موفق به کسب حمایت مورد نیاز برای تشکیل کابینه در کنست نشد. بر اساس این گزارش، مهلت نتانیاهو برای تشکیل کابینه نیمه شب سهشنبه به پایان رسید و وی نتوانست حمایت مورد نیاز…

Latest News

Related articles