مهمترین برنامههای صنعت نفت برای تحقق شعار امسال ابلاغ شد

به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه در نشستی با حضور معاونان چهار شرکت اصلی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش و همچنین مدیران ارشد وزارت نفت به مهمترین برنامهها و اهداف مدنظر برای تحقق شعار امسال پرداخت و تأکید کرد: هدف اصلی تمرکز و تصمیمگیری در…

Latest News

Related articles