مهمترین نگرانی مجلس، کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بود

به نقل از صداوسیما محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با استودیو پخش خبر ۲۱ سه شنبه شب شبکه یک سیما گفت: مبنایی در مجلس یازدهم قرار دادیم تا اصلاح ساختار را در بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی کنیم. وی ادامه داد: مهمترین نگرانی مجلس، موضوع کسری بودجه بود که این…

Latest News

Related articles