مهمترین کار مسلمانان، از میان برداشتن صهیونیسم جهانی است

آیت الله نوری همدانی در دیدار با رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به لزوم انتشار فعالیتهای علمی حوزه گفت: ما متأسفیم که این گونه فعالیتهای علمی در صدا و سیما به خوبی منعکس نمیشود و لازم است که از فعالیتهایی که در مسیر شرح و بسط مبانی انقلاب صورت…

Latest News

Related articles