موزه دفاع مقدس لرستان چشم انتظار اعتبار

گروه استانها: عملیات اجرایی مرکز فرهنگی دفاع مقدس لرستان یا همان یادمان شهدا هفته دفاع مقدس سال ۱۳۸۹ در خرمآباد آغاز شد و این در حالیست که این پروژه به دلیل کمبود اعتبارات همچنان نیمهتمام باقیمانده است. پیشرفت ۸۵ درصدی پروژه بعد از ۱۱ سال سرهنگ…

Latest News

Related articles