موضع گیری خصمانه نایف الحجرف علیه ایران

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در قاهره در دیدار با وزیر خارجه مصر به موضع گیری خصمانه علیه ایران پرداخت. به نقل از العربیه، نایف الحجرف، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس که در قاهره به سر می برد امروز (یکشنبه) پس از دیدار با سامح شکری، وزیر خارجه مصر…

Latest News

Related articles