موقوفات کرمانشاه پتانسیل خوبی برای سرمایهگذاری دارند

حجت الاسلام محمد صالحی بعد از ظهر امروز در گفتگو با با بیان اینکه موقوفات پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری و تولید دارند، اظهار کرد: راه اندازی ۱۰ نیروگاه خورشیدی در بقاع متبرکه و موقوفات با تولید ۲۰۰ کیلووات انرژی، کاشت نهالهای سنجد، بادام و انگور با…

Latest News

Related articles