«مومن» رئیس تبلیغات اسلامی مهریز شد

، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: رویکرد اداره تبلیغات اسلامی همچون گذشته، فعالیت با روحیه همکاری و تعامل است و از همه همکاران خود در مجموعه بزرگ تبلیغات اسلامی استان یزد خواستار…

Latest News

Related articles