میخواستم در اوج خداحافظی کنم

، ستاره تیم هندبال اشتاد سازه مشهد پس از قهرمانی تیمش در لیگ برتر هندبال بانوان و خداحافظی با دنیای توپ و تور در جمع خبرنگاران گفت: اگر منتظر افت کردن خودم میماندم، به این زودی ها خداحافظی در کار نبود اما تصمیم بر این بود که در اوج خداحافظی…

Latest News

Related articles