ناوشکن آمریکایی از تنگه تایوان عبور کرد

، رسانه ملی ژاپن در خبری اعلام کرد که ناوشکن « یو اس اس جان مک کین» آمریکا از تنگه تایوان عبور کرده است. از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن دموکرات، این نخستین بار است که یک رزم ناو آمریکایی به خود اجازه انجام چنین کاری را میدهد که قطعاً با واکنش…

Latest News

Related articles