نتوانستم به ایران بیایم/ بشر بحرانهای مهلکتر راپشت سرگذاشته است

شهرزاد مظفر در گفتگو با درباره سالی که گذشت گفت: سال ۹۹ سال خوبی نبود، متاسفانه از ابتدا تا انتهای سال مردم درگیر ویروس و بیماری بودند. ویروس مسائل، مشکلات و تبعات زیادی به دنبال داشت که سال گذشته را در کنار سایر مشکلات بسیار سخت و سنگین کرد. به آنها…

Latest News

Related articles