نجات ۲ کوهنورد گرفتارشده در ارتفاعات البرز بعد از ۵ روز

مهرداد بابایی در گفتوگو با از نجات دو کوهنورد از ارتفاعات ۱۲ هزار پایی پس از پنج روز توسط تیم اورژانس هوایی استان البرز خبر داد. وی بیان کرد: امروز درخواست نجات یک خانم و یک آقا که از پنج روز قبل به ارتفغعات البرز صعود کرده بودند اما به علت شرایط…

Latest News

Related articles