نخستین باغ خانوادگی شهرضا احداث میشود

حبیب قاسمی در گفت و گو با با اشاره به احداث اولین باغ خانوادگی شهرضا در نهالستان شهرداری شهرضا اظهار داشت: این نهالستان حدود ۳۰ هکتار مساحت دارد و چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع مساحت گلخانه آن است که گلهای مورد نیاز سالانه شهر در این مکان تولید میشود. وی…

Latest News

Related articles