نخستین پویش فرهنگی تولید محتوای مجازی در استان بوشهر آغاز شد

، فاطمه کرمپور دوشنبهشب در آئین رونمایی از پوستر نخستین پویش فرهنگی تولید محتوای ویژه فضای مجازی بوشهر اظهار داشت: هویت بخشی به آثار فضای مجازی مبتنی بر فرهنگ و متناسب با نیازهای روز جامعه ضروری است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر بیان کرد…

Latest News

Related articles