ندا شهسواری: برای کسب سهمیه المپیک از چهار سال قبل آمادهترم

ندا شهسواری در گفتگو با با ابراز رضایت از شرایط تمرینی که در قالب اردوی تیم ملی تنیس روی میز و همراه با دیگر بازیکنان حاضر در اردو داشته است، گفت: دقیقاً یک سال و سه ماه از تمام میادین و مسابقات دور بودیم. به همین دلیل حضور در اردو و تمریناتی که…

Latest News

Related articles