نزاع دسته جمعی در مشگین شهر با ۸ مجروح/حال ۳ نفر وخیم است

مشگین شهر – نزاع دسته جمعی در روستای نقدی علیا شهرستان مشگینشهر که همراه با شلیک گلوله از سلاح شکاری همراه بود موجب مجروح شدن هشت نفر شد. ، به گفته شاهدان عینی نزاع دسته جمعی روز یکشنبه بر اثر اختلافات ملکی بین چند عموزاده اتفاق افتاده و دامنه…

Latest News

Related articles