نسبت دانشجو و استاد در دانشگاه فرهنگیان مناسب نیست

، منصور غلامی شامگاه شنبه در جلسه شورای مدیریت استانی آموزش عالی در دانشگاه اصفهان با بیان اینکه یکی از راهکارهای تقویت پژوهش در دانشگاههای کوچک اتصال آن به دانشگاههای بزرگ است، اظهار داشت: طرح ساماندهی دانشگاهها، بیشتر نگاه سیاسی دارد، دانشگاههای…

Latest News

Related articles