نسخه شفابخش خدمت در مناطق محروم؛ پزشکان پای کار آمدند

، گروه استانها: مهدی غلامی، برای اهالی روستای ” هلی کتی” و روستاهای همجوار آن از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل نیمه دوم اسفندماه سال ۱۳۹۹ روز خاصی بود، شاید چند ساعت در صف انتظار ماندن ارزش چند ماه در لیست انتظار ماندن در بیمارستانهای پایتخت را برایشان…

Latest News

Related articles