نشر داستان گویای «خیاط و کوزه» در فضای مجازی

، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این ویدیو سه دقیقهای، یکی از داستانهای این کتاب با عنوان «خیاط و کوزه» به صورت گویا برای شنوندگان بازگو میشود. روخوانی این کتاب توسط خانم مارینا کاندرودی، مدرس تئاتر کودکان و نویسنده چندین…

Latest News

Related articles