نشست خبری رئیس ستاد انتخابات کشور آغاز شد

نشست خبری معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.

Latest News

Related articles