نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه

نشست خبری سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ظهر دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ باحضور اصحاب رسانه برگزار شد.

Latest News

Related articles