نشست خبری مسئولان اقتصادی با موضوع سهام عدالت

نشست خبری با موضوع برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی صبح دوشنبه در وزارت اقتصاد برگزار شد.

Latest News

Related articles