نشست خبری هفته هنر انقلاب اسلامی

نشست خبری هفته هنر انقلاب اسلامی صبح دوشنبه ۱۶ فروردین با حضور خبرنگاران رسانهها در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار شد.

Latest News

Related articles