نشست دختران رای اولی با سعید جلیلی

سعید جلیلی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ظهر جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ در نشستی با دختران رای اولی در مجتمع شهدای سرچشمه گفتگو کرد.

Latest News

Related articles