نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام با هدف بررسی بازگشت احتمالی آمریکا

بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برگزاری نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام با هدف بررسی بازگشت احتمالی آمریکا به توافق و اجرای کامل آن از سوی همه طرفین، خبر داد. ، وبگاه بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در روز جمعه خبر…

Latest News

Related articles