نشست نقد و بررسی کتاب «دکل» با حضور کارشناسان و ناقدان برگزار شد

، غروب پنجشنبه نشست نقد و بررسی کتاب «دکل» با حضور مؤلف، جمعی از پژوهشگران و ناقدین کتاب در کتابخانه حرم حضرت معصومه سلامالله علیها برگزار شد. کارشناسان این نشست با بیان نقش زنان و مادران در سعادت جامعه و شکوفایی استعداد جامعه بر تأثیرگذاری شخصیت…

Latest News

Related articles