نصب و راه اندازی سامانه موشکی پاتریوت در عربستان

وزیر خارجه یونان از توافق آتن و ریاض برای تحویل، نصب و فروش سامانه موشکی آمریکایی پاتریوت در عربستان سعودی خبر داد. به نقل از سعودی ۲۴، «نیکوس دندیاس» وزیر خارجه یونان از توافق کشورش با عربستان سعودی جهت تحویل، نصب و راه اندازی سامانه موشکی آمریکایی…

Latest News

Related articles