نظارت ها در بازار چهارمحال و بختیاری تشدید شد

سجاد رستمی در گفت و گو با با اشاره به اینکه نظارتها در بازار چهارمحال و بختیاری برای جلوگیری از تخلف واحدهای صنفی تشدید شد، اظهار داشت: اکیپهای نظارتی سازمان صمت در شهرستانهای مختلف استان فعال هستند. وی گفت: بیش از یک هزار و ۹۰۰ بازرسی از واحدهای…

Latest News

Related articles