نقش پنهان و خطرناک جاسوسان زن موساد در اقدامات تروریستی

به نقل از رای الیوم، یک رسانه صهیونیست در گزارشی به نقش زنان در سرویس جاسوسی موساد اسرائیل پرداخت. کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی آورده است: نقش زنان در موساد اسرائیل کمتر از مردان در این سرویس نیست و برخی از عملیاتهای آنها به ویژه در…

Latest News

Related articles