نماینده ولیفقیه در خوزستان در بخش چسوسن ایذه حضور یافت

ایذه- بخشدار سوسن گفت: نماینده ولیفقیه در استان خوزستان و مدیرکل بهزیستی استان در بخش سوسن حضور یافت. حسین مرادی در گفتوگو با اظهار کرد: حجتالاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد نماینده ولیفقیه استان و امام جمعه اهواز به همراه جمال شیبه مدیرکل…

Latest News

Related articles