نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با رهبر انقلاب دیدار کردند

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با حضور در حسینیهی امام خمینی(ره) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

Latest News

Related articles