نهایی شدن اکران نوروز یک هفته به تعویق افتاد/ مهلت به صاحبان آثار

مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش در گفتگو با از به نتیجه نرسیدن مجدد این شورا برای ترکیب نهایی فیلمهای اکران نوروز ۱۴۰۰ خبر داد. پیش از این قرار بود در جلسه امروز شورای صنفی نمایش، سه فیلم برای اکران نوروزی سینماها معرفی شوند.

Latest News

Related articles