«نژادحسینیان» نامی نیک از خود در خاطره مردم برجای گذاشت

، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت «سید محمد هادی نژاد حسینیان»، نوشت: این چهره مبارز و انقلابی با ارائه خدمات ماندگار در پست های مهم وکلیدی نظام، نامی نیک از خود در خاطره جمعی مردم شریف ایران بر جای گذاشت. متن پیام او به…

Latest News

Related articles