نگاه به داخل مرزهای کشور برای پشتیبانی از تولید ضروری است

حجت الاسلام مهدی بصیرتی در گفت و گو با ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: سال ۱۳۹۹ یکی از سختترین سالهای چند دهه اخیر در کشور بود که طی آن ویروس زندگی و معیشت بسیاری از اقشار جامعه را مختل کرده بود. وی ابراز داشت: خوشبختانه با حضور…

Latest News

Related articles