نگرانی از دورهمیهای کرونایی روز طبیعت در اردبیل/مردم رعایت کنند

شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفتوگو با بر افزایش رعایت پروتکلهای بهداشتی در خانوادهها به خصوص در ایام تعطیلات نوروزی و روز طبیعت تاکید کرد و گفت: بر اساس تحقیقات انجام گرفته میزان شیوع بیماری و شدت ابتلاء به ویروس با توجه…

Latest News

Related articles