نیاز اردبیل به ۴۰۰ هزار تن سرخانه/۲ واحد سردخانه افتتاح شد

، اکبر بهنامجو ظهر یکشنبه در جریان افتتاح دو سردخانه در اردبیل با بیان اینکه ظرفیت سردخانههای استان در حال حاضر ۱۷۵ هزار تن میباشد اظهار کرد: با تلاش و حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان و تدوین اقدامات و برنامه ریزی های لازم، در سال جدید ظرفیت…

Latest News

Related articles