نیروهای یمن پس از آزادسازی مارب رهسپار شبوه و حضرموت خواهند شد

، یک عضو شورای عالی سیاسی یمن بر عزم نیروهای یمنی برای آزادسازی تمام این کشور از چنگ متجاوزان و اشغالگران تاکید کرد و روزهای آینده را برای یکسره کردن نبرد مارب مهم برشمرد. سلطان السامعی در گفتگو با المیادین گفت: تصمیم آزادسازی مارب توسط رهبران در…

Latest News

Related articles