هجوم کرونای انگلیسی به خاکریز خوزستان/ ۱۱ شهر سقوط کردند

؛ گروه استانها – کوثر کریمی: آبی، زرد، نارنجی، قرمز و بار دیگر قرمز سهم بازی رنگهای کرونایی در خوزستان میشود؛ این سرعت تغییر رنگ از آبی به قرمز در عرض چند روز و آن هم در ۱۱ شهر استان خوزستان از کجا آب میخورد؟ مدیریت کنترل بحران استان خوزستان باز هم…

Latest News

Related articles