هزاران نفر در اعتراض به نژادپرستی علیه آسیاییها تظاهرات کردند

۱۰ روز پس از کشتار ۶ زن آسیاییتبار در آتلانتا، هزاران نفر علیه نژادپرستی ضد آسیاییتباران در ۶۰ شهر ایالات متحده اقدام به برپایی راهپیمایی کردند. به نقل از یورو نیوز، ۱۰ روز پس از کشتار ۶ زن آسیاییتبار در آتلانتا، هزاران نفر علیه نژادپرستی ضد…

Latest News

Related articles