هشتمین روز جشنواره فیلم فجر

هشتمین روز سی و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، یکشنبه ۱۹ بهمن، در سالن اصلی برج میلاد برگزار شد.

Latest News

Related articles