هشت تکواندوکار در اردوی تیم ملی بانوان باقی ماندند

و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، رقابتهای انتخابی درون اردویی تیمملی تکواندو بانوان روز گذشته (شنبه – ۱۸ بهمن ماه) با حضور ۱۴ تکواندوکار در فدراسیون تکواندو برگزار و پس از بررسیهای صورت گرفته از سوی کادرفنی هشت هوگوپوش در اردوی تیم ملی باقی…

Latest News

Related articles