هشدار درباره اقدام خطرناک اسرائیل علیه «باب الرحمه»

شخصیت های دینی فلسطین نسبت به تصمیم رژیم صهیونیستی برای بستن اجباری نمازخانه باب الرحمه هشدار دادند. به نقل از عربی ۲۱، شخصیتهای دینی فلسطین نسبت به تصمیم رژیم صهیونیستی برای بستن اجباری مصلی باب الرحمه، پس از آنکه فلسطینیها در یک حرکت مردمی در سال…

Latest News

Related articles