هشدار علوم پزشکی کاشان در خصوص پیک چهارم کرونا در این شهرستان

، مهدی دلاوری شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش بیماران کرونایی شناسایی شده در منطقه کاشان اظهار داشت: به طور میانگین روزانه ۶۰ بیمار مبتلا در منطقه شناسایی میشود. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۱ بیمار حاد تنفسی در بیمارستانهای منطقه…

Latest News

Related articles