هشدار هواشناسی درباره وقوع توفان و تندبادهای لحظهای در اصفهان

ابراهیم هنرمند در گفت وگو با اظهار داشت: با گذر امواج ناپایدار از روی استان از ساعات بعد از ظهر امروز وزش باد شدید و گرد و خاک در بسیاری از مناطق و احتمال رگبار و رعد و برق به ویژه در نواحی غربی اصفهان پیشبینی میشود. وی افزود: وزش باد شدید و تندباد…

Latest News

Related articles