هفتسین جهادگران جوان در منطقه محروم کالشور خراسان شمالی

اردوی جهادی ۲۰۰ نفر از جوانان، طلاب و رزمندگان جهادگر و فعالان فرهنگی و اجتماعی خراسان شمالی همزمان با ایام نوروز ۱۴۰۰ در منطقه محروم کال شور برگزار شد. اردوی جهادی ۲۰۰ نفر از جوانان، طلاب و رزمندگان جهادگر و فعالان فرهنگی و اجتماعی خراسان شمالی…

Latest News

Related articles