هلالاحمر استان سمنان در طرح زمستانه ۳۷ امدادرسانی داشت

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان بابیان اینکه این جمعیت در طرح زمستانه ۳۷ مورد امدادرسانی داشته است، گفت: بیشتر این امدادرسانیها حوادث جادهای را شامل میشود. ، مظفر محمدخانی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری…

Latest News

Related articles